Servis

U SVOJIM PROSTORIJAMA U BEOGRADU JET DIRECT POSEDUJE VELIKI I MODERAN SERVISNI PROSTOR ZA PRINTERE VELIKOG FORMATA U SKLOPU KOJEG JE I LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA BOJA I MATERIJALA ZA ŠTAMPU.

Obučeni tehničari i inženjeri Jet Direct-a mogu odgovoriti na sledeće servisne i uslužne zahteve korisnika:

-  Servisiranje printera velikog formata, i to sistema za boju i pratećih delova, elektronike i mehanike
-  Kolor menadžment i profilisanje printera velikog formata
-  Optimizacija korisničkog softvera
-  Tehnička podrška za štampanje materijala iz ponude Jet Direct-a
-  Tehnička podrška i obuka za aplikaciju materijala iz ponude Jet Direct-a
-  Tehnička podrška i obuka za montažu promo opreme iz ponude Jet Direct-a
-  Saveti, uputstva, razmena iskustava sa korisnicima
-  Prijem i obrada reklamacija

PREPUSTITE JET DIRECT-U BRIGU O VAŠOJ OPREMI I MATERIJALIMA KOJE UPOTREBLJAVATE U SVAKODNEVNOM RADU, BIĆETE ZADOVOLJNI
SIGURNO!

© Copyright 2023 Jet Direct doo. All Rights Reserved.